Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

malgretout
0007 1706
Reposted fromardoise ardoise viagabrynia gabrynia
1635 83e5

laughingqueen:

ride on, tiny human wagon

malgretout
1176 3714
Reposted fromrof rof via00monnn066 00monnn066
malgretout
2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal via00monnn066 00monnn066
malgretout
4592 8aaf
Reposted fromcarol91 carol91 viawielorybek wielorybek
malgretout
malgretout
1050 a9ae
Reposted fromscorpix scorpix viagitana gitana
4350 3d92 500
Reposted frominculubum inculubum viagitana gitana
malgretout
8367 5b11
Reposted fromewaryst ewaryst viaawaken awaken
malgretout
6926 8c12
Reposted frommartynkowa martynkowa vialaluna laluna
malgretout
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm
— J. Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vialaluna laluna
malgretout
pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie vialaluna laluna
malgretout
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromtomowa tomowa viakingavonschabert kingavonschabert
malgretout
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viabe-yourself be-yourself
malgretout
Wybacz sobie w ciągu najbliższych pięciu minut, bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera

February 23 2017

malgretout
5496 07d2
Reposted fromhysterie hysterie vialaluna laluna
malgretout

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.

— Napoleon Hill
Reposted frominpassing inpassing viamidnightlover midnightlover
malgretout
8909 3b75
Reposted fromiamstrong iamstrong viaawaken awaken
malgretout
Mam zły dzień od paru dni.
Reposted fromboli boli vialaluna laluna

THINGS I LIKE

  • when people use my name in conversation
  • when people say “this reminded me of you!”
  • when people remember little things i say/do
  • when people genuinely thank me for things i’ve done for them
  • when i think of the same thing at the same time as someone else and you give each other the look
Reposted fromDeanWinchesterrr DeanWinchesterrr viagitana gitana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl